بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

 دکتر یعقوب طادی

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی مکانیک – طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف

 

سوابق پژوهشی:

1- چاپ بیش از 140 مقاله در مجلات علمی و معتبر بین المللی (JCR)  - برای اطلاعات بیشتر به لینک مقابل مراجعه شود: کلیک کنید

2- ارایه بیش از 50 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی

3- 2 مورد ثبت اختراع با تایید سازمان علمی و صنعتی ایران

4- اجرا و اتمام بیش از 4 پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی

5- راهنمایی، مشاوره  و هدایت بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد

6- راهنمایی، مشاوره  و هدایت بیش از 8 رساله دکتری

7- انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استانی در سال های 92، 93، 94، 95، 98

8- انتخاب به عنوان پژوهشگر 2 درصد برتر جهانی در سال های 2020 و 2021

9- انتخاب به عنوان پژوهشگر 1 درصد برتر جهانی در سال های 2021  و 2022

10- Associate Editor of Micro & Nano Letters (IF=0.975)

11- دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

 

سوابق کاری:

1- استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

2- معاون مرکز رشد دانشگاه شهرکرد 1389-1389

3- مدیر مرکز رشد دانشگاه شهرکرد 1393-1389

4- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد 1395-1393