تماس با ما
 
 

 

 

بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری

 

پیش شماره:   038

تلفن های تماس:

6 - 32261493

دورنگار: 32261497

سامانه پیامکی: 10008316995701

پست الکترونیکی:  chb@bmn.ir

نشانی: استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - دروازه سامان، بلوار انقلاب، خیابان واقف، مجتمع ادارات،  جنب سازمان همیاری شهرداری های استان

کد پستی: 8818613131